Navigation

Üst Düzey Yöneticilik ÜDY ve Orta Düzey Yöneticilik

Üst Düzey Yöneticilik ÜDY ve Orta Düzey Yöneticilik ODY Belgesi Belgeleri Nedir Nereden Nasıl Alınır

Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır.

ÜDY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ÜDY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder. 

ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır.

ODY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ODY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı


Ambar Yük Kargo Nakliye Taşımacılık Aracılık Komisyonculuk

Ambar Nakliye Taşımacılık 2014
?>