Navigation

K1 K2 K3 Yetki Belgesi Başvurusu

K1 K2 K3 Yetki Belgesi Başvurusu Ne Nedir Nerden Nereden Kimden Nasıl Alınır Verilir Yapılır

 

K Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

K1 K2 K3 Yetki Belgesi / Belgeleri Nerden Nereden Nasıl Alınır, Kimlere Verilir?

K1 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın  eşya taşımacılığı yapacaklara,

K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı  yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, 

K3 Yetki belgesi: Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

K1 K2 K3 Yetki Belgesi / Belgeleri Almak veya Yenilemek için istenen / gerekli özel şartlar koşullar nelerdir? Kimler K1 K2 K3 Yetki Belgesi / Belgeleri Alabilir?

a) K1 yetki belgesi almak için başvuran,  gerçek kişilerin  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine, 

b) K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta, 

c) K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi  ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır. 


Ambar Yük Kargo Nakliye Taşımacılık Aracılık Komisyonculuk

Ambar Nakliye Taşımacılık 2014
?>